ปัญหา IOS หน้าจอดำ ขณะเปิดกล้องแสกน QR CODE

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

เปิดสิทธิ์การใช้งานกล้องให้แอพพลิเคชั่น
เข้าไปที่ Menu Settings บน iPhone ของท่าน

ค้นหาแอพพลิเคชั่น EA Anywhere

เปิดสิทธิ์การใช้งานกล้องให้กับแอพพลิเคชั่น EA Anywhere

arrow_upward