ปัญหาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EA ANYWHERE ไม่ได้

วิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตของท่าน
ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของท่าน ว่าทำงานอยู่หรือไม่

เช่น ยังค้างอยู่ใน Mode Airplane หรือไม่

iOS

Android


แนะนำให้ลูกค้าเปิดโหมด Mobile Data เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานว่า Package Internet ท่านเพียงพอกับการใช้งานหรือไม่
เปิดบราวเซอร์และตรวจสอบการทำงานของอินเทอร์เน็ตว่าใช้งานได้หรือไม่

2. กรณีเครื่องลูกค้าผูกการใช้งานกับ App Store ต่างประเทศ
ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อ Download แทนการค้นหาจาก App Store

วิธีการ Download แอปพลิเคชัน EA Anywhere

1. ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อ Download Application จาก Sticker หน้าเครื่อง โดยผ่าน Line Application หรือ Application อ่าน QR Code อื่นๆ

2. Download Application จาก App Store สำหรับ IOs / Play Store สำหรับ Android ค้นหา EA Anywhere

arrow_upward