EA ANYWHERE

    เป็นแบรนด์ภายใต้ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ทำผลิตภัณฑ์ด้านสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เชื้อเพลิงสำหรับพาหนะในอนาคตที่ประหยัดพลังงาน ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

    EA Anywhere มีความหมายสื่อให้เห็นถึงสถานีประจุไฟฟ้าของเราที่มีอยู่ครอบคลุมทุกหนแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด ทั้งยังสามารถใช้ได้กับยานยนต์ทุกยี่ห้อ และมีศักยภาพของการเป็นผู้นำ

arrow_upward