EV Charging Mode and Safety Level

By EA ANYWHERE | Mar 26,2018


ประเภทของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน และความปลอดภัยในการใช้งาน

EV Charging Mode and Safety Level

รูปแบบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและระดับความปลอดภัย

ปัจจุบันนี้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเมืองไทยมากขึ้น  ดังนั้นเรามาทำความรู้จักรูปแบบของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในขณะนี้

รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีลักษณะการชาร์จ  4 รูปแบบ หรือ 4 โหมด

โหมด 1 : คือการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ  โดยใช้ปลั๊กไฟฟ้าทั่วไป  ต่อสายไฟฟ้าเข้าโดยตรงกับช่องรับไฟฟ้าของตัวรถ  ไม่มีสายสัญญาณสื่อสารกับตัวรถและอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
 (ที่อเมริกา และในหลายประเทศ ห้ามใช้การชาร์จแบบโหมด 1 นี้ เนื่องจากไม่ปลอดภัย)

โหมด 2 : คือการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ  โดยใช้ปลั๊กไฟฟ้า ทั่วไป มีสายสัญญาณสื่อสารกับระบบชาร์จของรถ    และมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วกับชุดควบคุมติดอยู่กับสายไฟฟ้า

โหมด 3 : คือการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ ติดตั้งเชื่อมสายไฟกับเมนไฟฟ้าโดยเฉพาะ มีสายสัญญาณสื่อสารกับระบบชาร์จของรถ  มีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและชุดควบคุมอยู่ในเครื่องที่ติดตั้ง

โหมด 4 : คือการชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง ติดตั้งเชื่อมสายไฟต่อเข้ากับเมนไฟฟ้าโดยเฉพาะ   มีเครื่องชาร์จที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้วต่อตรงเข้ากับระบบแบตเตอรี่ในรถยนต์  มีสายสัญญาณสื่อสารกับตัวรถและมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและชุดควบคุม  นิยมเรียกว่า DC Fast Charging (DCFC)

       

สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ EA Anywhere ทุกสถานี มีรูปแบบการชาร์จในโหมด 3 และ โหมด 4 ดังนั้นท่านลูกค้าสามารถมั่นใจในด้านความปลอดภัยในการชาร์จรถยนต์ของท่าน  นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จและสายชาร์จผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยวิศวกรผู้ชำนาญการทุกครั้งก่อนเปิดให้ใช้บริการ


arrow_upward