EA จับมือ กฟน. ตั้งเป้า 1 พันแห่งภายในปี” 61

By EA ANYWHERE | Sep 01,2021


EA จับมือ กฟน. ผุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้า 1 พันแห่งในปี” 61

คุณสมโภชน์ อาหุนัย  (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA นำบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)   กับคุณชัยยงค์ พัวพงศกร (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อแสดงพลังร่วมกันผลักดัน “โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere” โดยมีคุณสมใจนึก เองตระกูล (คนที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ EA เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EA Anywhere” เพื่อให้บริการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับรองรับการชาร์จไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น มุ่งหวังให้กรุงเทพฯ เป็น “สมาร์ท เมโทร” เมืองปลอดมลภาวะ และตั้งเป้าหมายผุดสถานีทั่วประเทศ 1,000 สถานี ภายในปี 2561 เตรียมรับการพลิกประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามเป้าหมายรัฐบาลที่คาดว่าจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579arrow_upward