อะไรคือ IP 65 ของ EA Anywhere

By EA ANYWHERE | Aug 01,2018


มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องชาร์จระดับสากล

มาตรฐาน IP (อังกฤษ : IP Rating, IP Code, IP Standard) ชื่อเต็ม International Protection Standard ตามมาตรฐาน IEC 60529 หรือบางครั้งถูกตีความเป็น Ingress Protection Rating คือมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักร (mechanical casings) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical enclosures) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย IEC (International Electrotechnical Commission) เทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป EN 60529
 

ตัวเลขหลักที่ 1 : การป้องกันของแข็ง
ตัวเลขหลักที่ 2 : การป้องกันของเหลวarrow_upward