บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

By EA ANYWHERE | Aug 01,2018


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ Chief Marketing Officer (CM0) บริษัท พลังงานมานคร จำกัดเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสดังกล่าวทาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

#MEA #กฟน #EA #พลังงานบริสุทธิ์ #พลังงานมหานครarrow_upward