การใช้งาน EA ANYWHERE ผ่าน GOOGLE ASSISTANT

การสนทนากับ Google Assistant ตัวช่วยในการ ค้นหาสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าของ EA Anywhere
พูด keyword คําว่า "Talk to EA Anywhere" เพื่อทําการเรียกใช้งาน Google Assistant จะแสดง Website EA Anywhere ขึ้นมา


สําหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มี Account
สําหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มี Account สามารเลือก Guest เพื่อหาสถานีได้ ระบบจะถามว่าคุณพร้อม หรือไม่ ถ้าตอบ "No" ระบบจะจบการทํางานทันที

เลือกตอบ "Yes" ระบบจะตอบกลับมาให้เรายืนยัน "OK"

Google Assistant จะขอสิทธิ์เพื่อทราบตำแหน่งปัจจุบันของคุณกรุณาตอบ "OK" เพื่อยอมรับ จากนั้นระบบจะถามว่า ต้องการ Quick Charge หรือ Normal Charge ?

หากเลือก Normal Charge ระบบจะให้เราเลือก Type (Connect Type 1 หรือ Type 2 หรือ CCS2)

เมื่อเลือก Type ที่ต้องการได้แล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อสถานีที่อยู่ใกล้เคียงตำแหน่งของคุณ

เมื่อเลือกสถานีได้แล้ว หากคุณกดเข้าไปในสถานีจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานี รวมไปถึงการนำทางไปยังสถานีที่คุณเลือก


สําหรับผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อบัญชี(Link Account) กับ Application EA Anywhere
เลือก Link Account ระบบจะตรวจสอบ Google Account ของคุณว่ามีอยู่ในระบบ EA Anywhere หรือไม่ (กรณียังไม่เคยผูก Account กับ EA Anywhere) กรุณาตอบ "Yes" หากคุณยินยอมการเข้าถึง หากตอบ "No" ระบบจะสิ้นสุดการทำงานอัตโนมัติ
จากนั้นระบบจะสร้างบัญชีของคุณที่ผูกกับ Application EA Anywhere ตามข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาตอบ "Yes" เพื่อทำรายการถัดไป

เมื่อคุณได้ยืนยันแล้ว Google Assistant จะส่ง Email ยืนยันว่าคุณสร้างบัญชี EA Anywhere แล้ว กรุณาตอบ "Yes" หรือ "Ready" เพื่อทำรายการต่อไป

เลือกประเภทความเร็วของการชาร์จ (Quick Charge สำหรับรุ่นที่รองรับเท่านั้น) จากนั้นเลือก Connector Type ระบบจะแสดงรายการสถานีที่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันให้คุณเลือก

เมื่อเลือกสถานีได้แล้ว หากคุณกดเข้าไปในสถานีจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานี รวมไปถึงการนำทางไปยังสถานีที่คุณเลือก


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น
กรุณาติดต่อ Call Center : +66(0) 2 026 6133
หรือ Email : support@eaanywhere.com
arrow_upward