น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ รัชกาลที่ 9

By EA ANYWHERE | Oct 13,2018


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพ​ในด้านการ อนุรักษ์​พลังงาน พระองค์ทรงริเริ่มพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัสดุ​การเกษตร​มาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพ​ในด้านการ อนุรักษ์​พลังงาน พระองค์ทรงริเริ่มพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัสดุ​การเกษตร​มาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีarrow_upward